RElife nekretnine

KUPOVINA KUĆA, STANOVA I ZEMLJIŠTA
U HRVATSKOJ ZA GRAĐANE SRBIJE

02. 12. 2021.

Hrvatska ubdeljivo prednjači u jugoistočnoj Evropi po interesovanju stranih državaljana za kupovinu nepokretnosti, pre svega kuća i stanova na moru. Stranci već poseduju preko 50.000 nekretnina na teritoriji našeg zapadnog suseda, a svaki sedmi kupoprodajni u ugovor u Hrvatskoj sklapa se sa stranim kupcima. Za državljane Srbije proces kupovine nekretnine u Hrvatskoj je nešto složeniji nego za građene EU, ali i dalje nije prekomplikovan. U ovom tekstu možete saznati sve što vam je potrebno.

BRŽA PROCEDURA ZA ONE KOJI POSEDUJU FIRMU ILI SU ROĐENI U HRVATSKOJ

Kupovina nekretnine u Hrvatskoj najlakša je za državljane Srbije koji su rođeni u Hrvartskoj ili poseduju hrvatsko državljanstvo. Čak i ako ne poseduju hrvatsko državljanstvo, ali imaju pravne osnove da podnesu zahtev za državljanstvo (rođeni su u Hrvatskoj, roditelji poseduju državljanstvo, pa čak i ako su poreklom iz Hrvatske), zahtev za kupovinu nekretnine biće gotovo sigurno prihvaćen. O zahtevu se rešava u upravnom postupku koji je obavezan uvek kada državljani zemalja koje nisu članice EU žele da kupe nekretninu u Hrvatskoj.

Ako otvarate firmu u Hrvatskoj, situcija je još jednostavnija, jer firma može kupiti nekretninu. Međutim, otvaranje firme samo radi sticanja te olakšice nije dobra opcija zbog poreza koji se moraju plaćati. Takođe, ako se firma zatvori, nekretnina se morati prodati.

Dobijanje hrvatskog državljanstva pre kupovine, ako budući vlasnik nekretnine ispunjava uslove, je svakako najbolja opcija, jer će državljanstvo biti potrebno da bi vlasnik uživao sva prava tokom boravka u novoj nekretnini. Ukoliko je kupac nekretnine hrvatski državljanin, kupoprodaja je veoma laka i veoma slična proceduri za kupovinu nekretnine u Srbiji. Ako vlasnik nekretnine planira da u objektu koji je kupio provodi više od 90 dana tokom 180 dana (što je definicija kratkotrajnog boravka), a ne poseduje državljanstvo, moraće u nadležnoj policijkoj upravi u Hrvatskoj da zatraži dozvolu za privremeni boravak.

KUPOVINA NEKRETNINA U HRVATSKOJ ZA OSTALE GRAĐANE SRBIJE

Pravni osnov za kupovinu nekretnine u Hrvatskoj za građane Srbije je uzajamnost koja postoji između dve države, odnosno budući da građani Hrvatske mogu da kupuju nekretnine u Srbiji, i građani Srbije mogu da kupuju nekretnine u Hrvatskoj. Državljanin Srbije koji kupuje nekretninu u Hrvatskoj, nakom što pronađe nekretninu koju želi i sačini kupoprodajni ugovor, mora pismeno da se obrati nadležnom ministarstvu u Hrvatskoj. Puna adresa je:

     Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske
    Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo
    Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb

Osim kupoprodajnog ugovora i ličnih podataka, za davanje saglasnosti potrebno je podneti i dokumentaciju vezanu za status same nekretnine. U najvećem broju slučajeva prodavac će nabaviti i dostaviti potrebnu dokumentaciju, ali u slučaju da prodavac to ne može da učini (stare osobe ili osobe koje žive u trećoj zemlji), izvod iz zemljišnih knjiga i urbanističku dokumentaciju moraće da pribavi ovlašćeno lice u Hrvatskoj, najčešće agencije za promet nekretnina ili advokatske kancelarije. Prilikom kupovine nekretnine plaća se porez koji iznosi 3%.

Prilikom kupovine nekretnine potrebno je dobro odabrati agenciju ili advokata, pri čemu je cena koja se naplaćuje za uslugu proporcionalna visini ulaganja. Kod manjih kupovina, kao kada je reč o seoskim kućama ili o stanovima u malim gradovima u unutrašnjosti, mogu se uzeti usluge lokalne agencije, čiji će radnici često biti lično upoznati sa nekretninom, a tarifa za uslugu biće oko 1-2% od cene nekretnine. Ovakav tip usluge ne uključuje potragu za nekretninom, proveru njenog pravnog statusa i nuđenje najmanje još dve alternative, što su sve usluge koje obavljaju istaknutije agencije. Zato, kada kupac nije unapred 100% siguran u pravni status nekretnine, troškove koji ga očekuju, plan razvoja lokacije i u druge bitne parametre koji utiču na odluku u kupovini, poželjno je odabrati neku od proverenih agenicija. Ovo posebno važi ako se traži kuća na moru. Poznate agencije naplatiće svoje usluge oko 3% od vrednosti nekretnine, ali to nije veliki trošak za posao koji obavljaju. Naravno, agencija će obaviti i svu papirologiju, tako da kupac dobija ključ u ruke.

KUPOVINA ZEMLJIŠTA U HRVATSKOJ

Uskoro u Hrvatskoj prestaje da važi moratorijum na kupovinu zemljišta za strane državljane, tj. za državljane Evropske unije. Građani Srbije trenutno ne mogu kupovati zemljište u Hrvatskoj, a zabrana se ne odnosi na okućnicu. Isti savet za lakšu kupovinu nekretnina, odnosno pribavljanje državljanstva pre kupovine, vredi i u ovom slučaju. Dodatno, treba imati na umu da će cene u Hrvatskoj nastaviti da rastu, i kada je u pitanju zemljište, i kada su u pitanju kuće na moru ili blizu mora, ali imati u vidu i da će i Srbija u neko dogledno vreme biti član Evropske unije. Iz tog razloga najbolje je kupovinu obaviti što pre, čak i uz pomoć osobe od poverenja sa hrvatskim državljanstvom, jer nekretnina koju kupac “rezerviše” sada, makar bila i na drugo ime, moći će nesmetano da koristi za desetak godina, kada Srbija bude u EU, a vlasnik i njegovi naslednici, sa srpskim državljanstvom, imaće sva prava kao i državljani Hrvatske.


Poslednje vesti

01 Sep

Investing in Boka Bay, Montenegro: A Hidden Gem for Savvy Investors.


Nestled on the Adriatic coast, Montenegro has been gaining recognition as an attractive destination for both tourists...

Saznaj više
21 Aug

Current Global Real Estate Market Conditions


In today's interconnected world, the global real estate market is a dynamic landscape shaped by various economic, soc...

Saznaj više
05 Jul

BEAUTIFUL TOWN OF BAR – MONTENEGRO


Bar is a beautiful coastal town located in Montenegro, known for its rich history, beautiful beaches, and stunning na...

Saznaj više
01 Jul

BUYING OR RENTING A PROPERTY? HOW TO MAKE THE RIGHT DECISION?


When it comes to finding a place to live, one of the most common dilemmas is whether to buy or rent a property. Both ...

Saznaj više
01 Jul

KUPITI ILI IZNAJMITI NEKRETNINU? KAKO DONETI PRAVU ODLUKU?


Kada je u pitanju pronalaženje mjesta za život, jedna od najčešćih dilema je da li kupiti ili iznajmiti nekretninu. O...

Saznaj više
25 Jun

HAVE A TASTE OF MONTENEGRO: Where Coastal Beauty Meets Majestic Mountains.


Welcome to Montenegro - the essence of natural beauty, cultural heritage, and warm hospitality. Nestled in the Balkan...

Saznaj više
23 Jun

INVESTIRANJE U NEKRETNINE U CRNOJ GORI


Crna Gora, pravi skriveni dragulj na obali Jadranskog mora, izrastao je u atraktivnu destinaciju za investiranje u ne...

Saznaj više
23 Jun

INVESTING IN REAL ESTATE IN MONTENEGRO


Montenegro, a hidden gem on the Adriatic coast, has emerged as an attractive destination for real estate investment...

Saznaj više
02 Dec

KUPOVINA KUĆA, STANOVA I ZEMLJIŠTA
U HRVATSKOJ ZA GRAĐANE SRBIJE


Hrvatska ubdeljivo prednjači u jugoistočnoj Evropi po interesovanju stranih državaljana za kupovinu nepokretnosti, pr...

Saznaj više

Pogledaj sve vesti+